Orar: Lun-Vin: 8:00 – 17:00
Ne Gasiti Aici...
Termeni si conditii ROBEN SRL

I. Preambul

Acest document se referă la teremenii și condițiile privind accesarea și utilizarea site-ului web www.panoufotovoltaic.com

Accesând sau utilizând website-ul www.panoufotovoltaic.com, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest site este proprietatea S.C. ROBEN S.R.L. și este administrat exclusiv de S.C. ROBEN S.R.L..

Vă rugăm să verificați Termenii și Condițiile la anumite intervale de timp deoarece societatea noastră își rezervă dreptul de a modifica și a actualiza acest document, în momentul în care aceste acțiuni vor fi necesare. 

Utilizatorii website-ului nostru vor fi informați cu privire la modificările ce vor fi aduse de-a lungul timpului acestui document. Această notificare se va face prin postarea unei informări publice pe website-ul societății noastre. Utilizarea în continuare a website-ului nostru reprezintă acordul dumneavoastră direct în legătură cu modificările ce au fost aduse politicilor site-ului, dar și termenilor de utilizare a acestuia.

S.C. ROBEN S.R.L. este o persoană juridică română înregistrată la Registrul Comerțului din România, conform legislației în vigoare. S.C. ROBEN S.R.L., cu sediul în Orașul Hațeg, Str. Nandra Pocanschi, Nr. 4, Județul Hunedoara, având CUI: RO13626090, RC J20/753/2000, gestionează și deține proprietatea asupra site-ului www.panoufotovoltaic.com

Orice diferend privind accesarea sau utilizarea acestui site web va intra sub incidența legislației în vigoare și a organelor competente de pe teritoriul României.

II. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Prin utilizarea site-ului societății noastre se consideră că ați cititi Termenii și Condițiile aferente acestuia. De asemenea, accesarea și utilizarea acestui site web reprezintă acordul dumneavoastră în legătură cu termenii și condițiile acestuia.

Prin accesarea site-ului nostru, dumneavoastră vă oferiți acordul în legătură cu ceea ce se stipulează în cadrul acestui document.

Prin acceptarea acestui document veți putea beneficia de întreaga experiență și întreg conținutul acestui site.

Scopul utilizării site-ului www.panoufotovoltaic.com este de a obține informații clare despre ofertele și serviciile pe care societatea noastră le oferă.

III. Informații în legătură cu www.panoufotovoltaic.com

Acest website este administrat și gestionat de către S.C. ROBEN S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului din România, conform legislației în vigoare.

Prin accesarea acestui site web nu veți putea crea un cont de utilizator, chestiune care subliniază faptul că site-ul nostru web nu colectează date cu caracter personal și nici date personale sensibile.

În ceea ce privește interacțiunea utilizatorului cu site-ul, aceasta se realizează pentru a obține informații relevante în legătură cu specificul societății noastre și activitățile pe care noi le desfășurăm.

Site-ul web este găzduit de către serviciul de hosting oferit de către ROMARG . Site-ul www.panoufotovoltaic.com utilizează doar cookie-uri proprii pentru a furniza vizitatorilor o mai bună experiență de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului vizitatorilor.

Site-ul www.panoufotovoltaic.com, prin intermediul serviciului de hosting, oferă un nivel de securitate corespunzător pentru a asigura o navigare cât mai sigură a utilizatorilor și pentru a-i proteja pe aceștia.

Website-ul societății noastre nu va fi afișa link-uri cu trimitere către alte site-uri.

IV. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către societatea noastră

Societatea noastră prelucrează doar datele cu caracter personal ale persoanelor care vizitează sau accesează website-ul nostru. Persoanele care accesează site-ul nostru au calitatea de utilizator.

Prin accesarea webiste-ului nostru vă vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • Date tehnice, spre exemplu: Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, locația dumneavoastră geografică, tipul și versiunea de browser, sistemul de operare, tipul și versiunile extensiilor de browser (plug-in), durata vizitei, vizualizările pe pagină, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil.
 • Totodată, website-ul nostru colectează și alte date în momentul accesării acestuia, de exemplu: date despre URL, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, inclusiv data și ora și informațiile sau vizitele pe site.

V. Principiile care stau la baza prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Principiile pe baza cărora sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

 • legalitate, echitate și transparență(datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoana vizată);
 • reducerea la minimum a datelor(datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar în raport cu scopul pentru care sunt procesate);
 • exactitatea datelor (datele personale sunt corecte și actualizate);
 • integritatea și confidențialitatea acestora (datelor li se oferă o siguranță adecvată);
 • principiul limitării în legătură cu scopul (datele personale se colectează doar în scopuri specifice, explicite și legitime);
 • limitări în ceea ce privește stocarea datelor (datele sunt păstrate doar cât timp este necesar).

VI. Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 • S.C. ROBEN S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul intereselor legitime urmărite de către această societate, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. Astfel, prelucrarea este legală deoarece se realizează în conformitate cu articolul 6, alineatul 1, litera f) din Regulamentul 679/2016, denumit în continuare ,,GDPR”.
 • Societatea noastră are un interes legitim în a se promova prin intermediul internetului în scopul de a ne face cât mai cunoscuți și pentru ca părțile interesate să ne poată găsi cu mai multă ușurință prin intermediul noilor tehnologii.
 • Totodată, S.C. ROBEN S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și prin intermediul consimțământului oferit de către acestea în legătură cu utilizarea cookie-urilor. Astfel, prelucrarea este legală deoarece se realizează în conformitate cu articolul 6, alineatul 1, litera a) din GDPR.

VII. Scopul prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • S.C. ROBEN S.R.L. prelucrează doar categoriile de date personale pe care le-am enunțat anterior în scopul gestionării paginii de internet a societății.

VIII. Transferul datelor cu caracter personal

 • Societatea noastră nu va transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către terți. Totodată, în acest sens, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

IX. Proprietate intelectuală

Societatea noastră are drepturi depline asupra site-ului, denumirii firmei, siglei, loggo-ului și însemnelor societății. Acestea reprezintă proprietatea exclusivă a S.C. ROBEN S.R.L. și nu pot fi reproduse sau folosite în scopuri ilegitime.

Orice reproducere, folosire, copiere sau utilizare neautorizată a acestora va fi pedepsită conform legislației în vigoare.

X. Folosirea site-ului nostru

Site-ul nostru deține o interfață intuitivă care permite tuturor utilizatorilor noștri o navigare cât mai simplă. În acest sens, societatea noastră depune într-un mod constant eforturi pentru a oferi utilizatorilor noștri servicii de cea mai înaltă calitate.

În calitate de utilizator al site-ului nostru sunteți de acord cu folosirea acestuia doar în conformitate cu Termenii și Condițiile prezentate.

Totodată, vă angajați să nu întreprindeți acțiuni ostile asupra website-ului societății noastre, care pot atrage consecințele inerente acțiunii respective.

XI. Securitatea website-ului

Societatea noastră depune toate diligențele în vederea oferirii unui nivel de securitate cât mai ridicat în raport cu website-ul nostru, dar nu putem garanta că conexiunile pe internet sunt 100% sigure.

Specificul site-ului nostru nu permite prelucrearea și stocarea unor date cu caracter personal de importanță deosebită, iar în acest sens nu este susceptibilă generarea unor riscuri ridicate la adresa persoanelor fizice.  

Securitatea informațiilor publicate pe site și conținutul acestui site web nu pot fi securizate în proporție de 100% și nu suntem răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau daune ce pot rezulta prin intermediul utilizării sau accesării în mod direct a website-ului nostru.  

XII. Drepturile persoanelor vizate

Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare ,,GDPR”), al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE oferă urmatoarele drepturi persoanelor vizate:

 • Dreptul la acces
 • Dreptul de rectificare (corectare)
 • Dreptul la ștergere (,,de a fi uitat”)
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de mai sus, ne puteți contacta folosind următoarele detalii de contact:

XIII. Date de contact DPO

 • Solicitările legate de modul de gestionare a datelor cu caracter personal se realizează prin intermediul unei cereri datate, semnate şi trimise la adresa de e-mail: office@panoufotovoltaic.com
 • Persoana responsabilă cu soluționarea solicitărilor primite este Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter personal.
 • De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art. 79).